Om Föreningen

Vår vision
Gemenskap genom träning och tävling.
Med detta menas att vi försöker ha så kul som möjligt. Vad än vi må göra. Genom träning och tävling skapar vi genemskap, och genom gemenskapen stöttar och utvecklar vi varandra.
Vi har även en önskan att främja cykelsporten. Och därtill lägga lite mer fokus på skogcykling.